Tác phẩm giảng viên

Học không bao giờ là đủ, việc rèn luyện qua các dự án, các tác phẩm cá nhân để có thể truyền tải đến học viên của mình những kiến thức thực tế nhất, hữu ích nhất bằng chính kinh nghiệm của mình.