BẠN CÓ CÂU HỎI NÀO CHO KHÁCH MỜI KHÔNG?

Do giới hạn về thời lượng QnA, khách mời có thể không trả lời hết các câu hỏi nhận được từ người đăng ký workshop. Để tất cả các câu hỏi đều được trả lời, BTC tổng hợp tất cả các câu hỏi gửi đến khách mời trên bài đăng mở sự kiện và sẽ phản hồi các câu hỏi chưa được khách mời trả lời trong buổi workshop trên đó.

Đặt câu hỏi cho khách mời tại phần comment của bài đăng mở sự kiện: Ngành Diễn Họa Trong Kỷ Nguyên AI.
 
Cảm ơn vì sự quan tâm của bạn đến Online Workshop: Ngành Diễn Họa Trong Kỷ Nguyên AI.