Đăng ký tham dự
AIV Awards 2023

Thời gian: 1.30 pm, ngày 28/10/2023 | Địa điểm: The Vibes, Thảo Điền