Blog

Cập nhật thông tin và kiến thức mới nhất về ngành diễn họa kiến trúc cùng 4pixos Academy.

4pixos Academy • Trung tâm đào tạo Diễn họa kiến trúc quốc tế

Making Of Varso Tower | Group Project – Junior Artist 05

Sau quá trình quan sát và dẫn dắt nhiều lớp Junior Artist, Trainer Nguyễn Nguyên chia sẻ một số kinh nghiệm rút ra và quá trình để thực hiện một “Group Project” – một học phần trong khóa Junior Artist thông qua dự án Making off Varso Tower

Xem thêm
4pixos Academy • Trung tâm đào tạo Diễn họa kiến trúc quốc tế

Types of architectural perspective?

Perspective hay còn gọi là “Phối cảnh” trong bản vẽ kiến trúc, là sự thể hiện các vật thể ba chiều trên bề mặt hai chiều (phẳng). Điều này tái tạo vị trí của người quan sát so với đối tượng và cho thấy độ sâu của đối tượng.

Xem thêm
Đã tải hết các bài viết.